Low-threshold multiple-wavelength vertical-cavity laser arrays obtained by post-growth wet oxidation

A. Fiore, Y.A. Akulova, J. Ko, E.R. Hegblom, L.A. Coldren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-threshold multiple-wavelength vertical-cavity laser arrays obtained by post-growth wet oxidation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen