Low temperature tests of the AGOR superconducting coil system

K. Pieterman, J.A.M. Dam, C. Commeaux, C. Penco

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings 13th International Conference on Cyclotrons and their Applications (Cyclotron'92, Vancouver, Canada, July 6-10, 1992)
  RedacteurenG. Dutto, M.K. Craddock
  Plaats van productieSingapore
  UitgeverijWorld Scientific
  Pagina's557-560
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit