Low temperature stochastic dynamics for an Ising model with alternating field

F.R. Nardi, E. Olivieri

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-166
  TijdschriftMarkov Processes and Related Fields
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit