Low-temperature plasma-assisted atomic-layer-deposited SnO2 as an electron transport layer in planar Perovskite solar cells

Y. Kuang, V. Zardetto, R.J. van Gils, S. Karwal, D. Koushik, M.A. Verheijen, L.E. Black, C.H.L. Weijtens, Sjoerd C. Veenstra, H.A.J.M. (Ronn) Andriessen, W.M.M. Kessels, M. Creatore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
616 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-temperature plasma-assisted atomic-layer-deposited SnO2 as an electron transport layer in planar Perovskite solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen