Low-temperature ammonia oxidation over Pt/g-alumina : the influence of the alumina support

D.P. Sobczyk, E.J.M. Hensen, A.M. Jong, de, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-temperature ammonia oxidation over Pt/g-alumina : the influence of the alumina support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen