Low surface energy films based on partially fluorinated isocyanates: the effects of curing temperature

W. Ming, F. Melis, R.D. van de Grampel, L. Ravenstein, van, M. Tian, R. Linde, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low surface energy films based on partially fluorinated isocyanates: the effects of curing temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen