Low-stiffness motor: review of different brushless, ironless motor topologies for use in precision engineering applications

M.H. El-Husseini, J.W. Spronck, H. Polinder, J.C. Compter, J. Eijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)166-172
Aantal pagina's7
TijdschriftElectromotion
Volume12
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit