Low speed water-pumping wind-mills : rotor tests and overall performance

H.J.M. Beurskens, A. Hageman, G.D. Hospers, A. Kragten, E.H. Lysen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - 1980

Publicatie series

NaamTU Eindhoven. Vakgr. Transportfysica : rapport
VolumeR-427-D

Bibliografische nota

Paper gepresenteerd op het 3e internationale symposium "Wind Energy Systems" (BHRA), Copenhagen Augustus 26-29, 1980

Citeer dit