Low-pressure source of slow metastable rare gas atoms

M.H.L. Velden, van der, H. Batelaan, E. Sligte, te, H.C.W. Beijerinck, E.J.D. Vredenbregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-pressure source of slow metastable rare gas atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen