Low power versatile all-dynamic sensor interfaces

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Harpe, Pieter J.A., Promotor
  • Cantatore, Eugenio, Promotor
Datum van toekenning6 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5028-9
StatusGepubliceerd - 6 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit