Low power design of block-based video codecs

K. Denolf

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

732 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low power design of block-based video codecs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.