Low power design of block-based video codecs

K. Denolf

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

721 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Verkest, Diederik T.M.L., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 jun 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2033-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit