Low-power area-efficient SAR ADCs with on-chip voltage reference

Maoqiang Liu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1063 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Harpe, Pieter J.A., Promotor
  • van Roermund, Arthur H.M., Promotor
Datum van toekenning28 aug 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4838-5
StatusGepubliceerd - 28 aug 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit