Low power architectures for streaming applications

Y. He

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Jonker, Pieter, Promotor
  • Mesman, Bart, Co-Promotor
Datum van toekenning14 okt. 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3461-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit