Low power and robust memory circuits with asymmetrical ground gating

Hailong Jiao, Yongmin Qiu, V. Kursun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low power and robust memory circuits with asymmetrical ground gating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen