Low polydisperse 8-arm star-shaped polymers via room temperature ATRP of PEGMA

O.G. Schramm, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Low polydisperse 8-arm star-shaped polymers via room temperature ATRP of PEGMA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen