Low polydisperse 8-arm star-shaped polymers via room temperature ATRP of PEGMA

O.G. Schramm, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The ATRP of PEGMAs could be successfully applied to an octafunctional macroinitiator with the formation of the well-defined 8-arm star polymers of narrow polydispersities (PDI = 1.08-1.11). The control over the polymns. could be achieved under surprisingly mild conditions, even at ambient temp. The star coupling reaction could be suppressed by using appropriate reaction conditions. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-170
TijdschriftPolymer Preprints
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low polydisperse 8-arm star-shaped polymers via room temperature ATRP of PEGMA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit