Low noise amplifiers for cellular wireless infrastructure

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Radios for cellular wireless infrastructure require low-noise amplifiers (LNAs) with very demanding requirements on noise and linearity performance. So far these amplifiers have been realized in III-V technologies, but for various reasons silicon-based LNAs are needed too. This chapter will explain the challenges in LNA design for this application field. Keywords : Low noise amplifier; BiCMOS; RF attenuator; RF IC design; Cellular base station; GaAs
Originele taal-2Engels
TitelAdvances In Analog and RFIC Design for Wireless Communication Systems
RedacteurenG. Manganaro, D.M.W. Leenaerts
Plaats van productieBoston
UitgeverijAcademic Press Inc.
Pagina's35-50
ISBN van geprinte versie978-0-12-398326-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low noise amplifiers for cellular wireless infrastructure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit