Low Frequency Noise Characterization of the GaN LEDs

S. Bychikhin, L.K.J. Vandamme, J. Kuzmik, G. Memeghesso, D. Pogany

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titelproceeding of ASDAM 2004
Pagina's85-86
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit