Low frequency dithering technique for linearization of current mode class D amplifiers

F. Arfaei Malekzadeh, Arthur Roermund, van, Reza Mahmoudi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low frequency dithering technique for linearization of current mode class D amplifiers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering