Low-frequency distortion in distribution networks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

623 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Promotor
  • Cobben, J.F.G. (Sjef), Promotor
Datum van toekenning2 okt 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3451-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit