Low-frequency acoustic optimization of a double-wall panel by means of vibration absorbers

J. Michielsen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopez Arteaga, Ines, Promotor
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
Datum van toekenning30 sep. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3903-1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit