Low effective population size and evidence for inbreeding in an overexploited flatfish, plaice (Pleuronectes platessa L.)

G. Hoarau, E. Boon, D.N. Jongma, S. Ferber, J. Palsson, H.W. Van der Veer, A.D. Rijnsdorp, W.T. Stam, J.L. Olsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

151 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low effective population size and evidence for inbreeding in an overexploited flatfish, plaice (Pleuronectes platessa L.)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen