Low-differential-mode-group-delay 9-LP-mode fiber

P. Sillard, D. Molin, M. Bigot-Astruc, K. de Jongh, F. Achten, A.M. Velázquez-Benítez, R. Amezcua-Correa, C. Okonkwo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Samenvatting

We report the optimization of a few-mode fiber, adapted to multiple-input multiple-output mode division multiplexing, that supports 9 LP modes (15 spatial modes). The fiber is fabricated using standard multimode processes, which allows for tight process tolerances, yielding low differential mode group delays (2) and low bend losses.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer7174947
Pagina's (van-tot)425-430
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Lightwave Technology
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jan. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-differential-mode-group-delay 9-LP-mode fiber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit