Low-coverage adsorption properties of the metal-organic framework MIL-47 studied by pulse chromatography and Monte Carlo simulations

Vincent Finsy, Sofia Calero, Elena García-Pérez, Patrick J. Merkling, Gill Vedts, Dirk E. De Vos, Gino V. Baron, Joeri F.M. Denayer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-coverage adsorption properties of the metal-organic framework MIL-47 studied by pulse chromatography and Monte Carlo simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie