Loudness calculation from third-octave band levels implemented on an Apple II computer

H. Zelle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)133-135
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1980

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Loudness calculation from third-octave band levels implemented on an Apple II computer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit