Lost in translation : drie parallelle disciplinaire discoursen over actief beweeggedrag (en fietsen in het bijzonder)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-57
Aantal pagina's4
TijdschriftPlatform Gezond Ontwerp
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Bibliografische nota

Thema nr. 2: Fietsen en de gezonde stad

Citeer dit