Loss without recovery of Gibbsianness during diffusion of continuous spins

C. Külske, F.H.J. Redig

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    22 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss without recovery of Gibbsianness during diffusion of continuous spins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Zaken en Economie