Lorraine Besser-Jones, Eudaimonic ethics: the philosophy and psychology of living well

Sven Nyholm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lorraine Besser-Jones, Eudaimonic ethics: the philosophy and psychology of living well'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit