Lorentz actuators for nanometer accuracy

J.C. Compter, S.A.J. Hol, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 3rd international EUSPEN conference : Eindhoven, The Netherlands, May 26-30, 2002
RedacteurenP.H.J. Schellekens, F.L.M. Delbressine
Plaats van productieEindhoven
Pagina's49-53
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit