Loose spins in Co/Cu(100)

J.J. de Vries, G.J. Strijkers, M.T. Johnson, A. Reinders, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Using a double wedge sample, the effect of Co loose spins, introduced by J. Slonczewski, on the interlayer coupling in Co/Cu(100)/Co was studied. The predicted biquadratic coupling was not observed. However, a gradual increase of the maximum bilinear antiferromagnetic coupling strength with increasing loose spins layer thickness was found. This can be understood within the loose spins model, but also by assuming that the loose spins layer behaves like a ferromagnetic layer.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-188
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume148
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loose spins in Co/Cu(100)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit