Looking for sustainable ways to separate complex mixtures

M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  43 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-9
  Aantal pagina's2
  TijdschriftElements : Annual Magazine NWO Chemical Sciences
  Volume2014/2015
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit