Look-ahead seek correction in high-performance CD-Rom drives

S.G. Stan, H. Kempen, van, G.A.L. Leenknegt, T.H.M. Akkermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Look-ahead seek correction in high-performance CD-Rom drives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen