Long-term body retention and tissue distribution of platinum in cisplatin-treated cancer-patients

T.G.M.H. Dikhoff, J.J.M. de Goeij, J.G. McVie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term body retention and tissue distribution of platinum in cisplatin-treated cancer-patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen