Long reach and enhanced power budget DWDM radio-over-fibre link supported by Raman amplification and coherent detection

Antonio Caballero Jambrina, Neil Guerrero Gonzalez, Amaya Fernandez, Darko Zibar, Idelfonso Tafur Monroy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long reach and enhanced power budget DWDM radio-over-fibre link supported by Raman amplification and coherent detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie