Long-range orientation and atomic attachment of nanocrystals in 2D honeycomb superlattices

M. P. Boneschanscher, W. H. Evers, J. J. Geuchies, T. Altantzis, B. Goris, F. T. Rabouw, S. A.P. van Rossum, H. S.J. van der Zant, L. D.A. Siebbeles, G. van Tendeloo, I. Swart, J. Hilhorst, A. V. Petukhov, S. Bals, D. Vanmaekelbergh (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

245 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-range orientation and atomic attachment of nanocrystals in 2D honeycomb superlattices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie