Long-range intermolecular potentials for the metastable rare gas-rare gas systems argon*, krypton* (3P0,2) + argon, krypton, xenon

E.R.T. Kerstel, C.P.J.W. van Kruijsdijk, J.C. Vlugter, H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In a crossed beam experiment with a calibrated supersonic secondary beam the absolute value (rms accuracy 2.5%) and the velocity dependence of the total cross section Q have been measured in a wide range of relative velocities 500
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-235
Aantal pagina's25
TijdschriftChemical Physics
Volume121
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-range intermolecular potentials for the metastable rare gas-rare gas systems argon*, krypton* (3P0,2) + argon, krypton, xenon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit