Long Paths in First Passage Percolation on the Complete Graph II. Global Branching Dynamics

Maren Eckhoff, Jesse Goodman, Remco van der Hofstad (Corresponding author), Francesca R. Nardi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Long Paths in First Passage Percolation on the Complete Graph II. Global Branching Dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie