Long memory in time series of economic growth and convergence

G. Silverberg, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long memory in time series of economic growth and convergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance