Logistieke aspecten van een short-stay afdeling

J.M.H. Vissers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De belangstelling voor de short-stay afdeling is evident en terecht. Vele ziekenhuizen kampen regelmatig met een beddentekort en zoeken naar mogelijkheden om doelmatiger met de schaarse capaciteiten om te gaan. Ervaringen met short-stay afdelingen hebben voldoende aangetoond dat een dergelijke afdeling, mits goed georganiseerd en goed gebruikt, doelmatigheidswinst oplevert. Toch verloopt de introductie van short-stay afdelingen in ziekenhuizen niet zo eenvoudig en voorspoedig als men zou verwachten. Een belangrijk deel van de verkiaringen hiervoor kan gevonden worden in de vele logistieke consequenties van een short-stay afdeling.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-11
TijdschriftZM Magazine : Maandblad voor Directie en Bestuur in de Zorg
Volume10
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit