Logistics today or an integrated life-cycle approach to logistics: logistics education in the United States

Benjamin S. Blanchard, M.H. Jong, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's43
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Verkorte weergave van de gesproken tekst op vrijdag 19 mei 1978 te Eindhoven.

Citeer dit

Blanchard, B. S., & Jong, de, M. H. (1978). Logistics today or an integrated life-cycle approach to logistics: logistics education in the United States. Technische Hogeschool Eindhoven.