Logistics service management; differentiating the logistics service

D.J.M. Veeken, van der, W.G.M.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Logistics service management; differentiating the logistics service'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen