Logistics modeling and analysis for chuck exchange using Product Line Engineering

Berihun Fekade Yimam

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  170 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schmaltz, J., Begeleider
  • Dajsuren, Yanja, Begeleider
  • Uyumaz, U., Externe begeleider
  Datum van toekenning24 okt 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 24 okt 2018

  Bibliografische nota

  PDEng thesis

  Citeer dit

  Fekade Yimam, B. (2018). Logistics modeling and analysis for chuck exchange using Product Line Engineering. Technische Universiteit Eindhoven.