Logic Gates, Circuits, Processors, Compiler and Computers

Jan Friso Groote, Rolf Morel, Julien Schmaltz, Adam Watkins

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Samenvatting

This book describes how to make combinatorial and sequential circuits from logical gates, to use sequential circuits to model state machines, registers and a full-fledged computer. This computer has a simple assembly language. It is shown how higher level languages can be compiled into this assembly language. The general construction of a computer, including memory management systems is described culminating in a compact description of an ARM processor.
Originele taal-2Engels
UitgeverijSpringer Nature
Aantal pagina's193
ISBN van elektronische versie978-3-030-68553-9
ISBN van geprinte versie978-3-030-68552-2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Logic Gates, Circuits, Processors, Compiler and Computers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit