Logbook condensation cell experiments

B.J.C. Ruijten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's185
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Complementary report to Master thesis: CO2 fog formation in a condensing heat exchanger.

Citeer dit