Log skeletons: a classification approach to process discovery

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    24 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Log skeletons: a classification approach to process discovery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen