Log-periodic optical antennas with broadband directivity

R.S. Pavlov, A.G. Curto, N.F. van Hulst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Log-periodic optical antennas with broadband directivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Material Science