Log-Harnack inequality for stochastic Burgers equations and applications

F.Y. Wang, J.L. Wu, L. Xu

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Log-Harnack inequality for stochastic Burgers equations and applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde