Log files for testing usability

G. Klein Teeselink, A.H.M. Siepe, J.R. Pijper, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Log files for testing usability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen