LOD-FDTD method for physical simulation of semiconductor devices

R. Mirzavand, A. Abdipour, W.H.A. Schilders, G. Moradi, M. Movahhedi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LOD-FDTD method for physical simulation of semiconductor devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen